กรณีศึกษา Oregon State University ศูนย์ศึกษาวิจัยจีโนมและไบโอคอมพิวติ้ง

กรณีศึกษา Oregon State Universityเพิ่มการดำเนินการในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้มากขึ้น 2 เท่า และลดค่าใช้จ่ายลงนับ 1,000,000 ดอลล่าร์ ด้วยขุมพลังมหาศาลของ AMD EPYC processor เกี่ยวกับ ศูนย์ศึกษาวิจัยจีโนมและไบโอคอมพิวติ้ง ทำการวิจัยด้านการศึกษาค้นคว้าหากลุ่มพันธุกรรมของเซลล์สิ่งมีชีวิต (จีโนม) โดยใช้ข้อมูลเป็นตัวผลักดันหัวข้อวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม ณ มหาวิทยาลัยโอเรกอนเสตทและในรัฐต่างๆ อุตสาหกรรม การวิจัยด้านจีโนมิกส์ (การศึกษาค้นคว้าหากลุ่มพันธุกรรมของเซลล์สิ่งมีชีวิต)ความท้าทาย ใช้เซอร์เวอร์ที่มีสมรรถนะในการสเกล เพิ่มจำนวนเธรดได้ พร้อมทั้งสามารถรองรับการใช้งานอย่างหนักหน่วงในการคำนวณงานกว่าหนึ่งพันชิ้นต่อวัน ทั้งยังสามารถลดค่าใช้จ่ายโดยรวมลงได้ โซลูชั่น AMD EPYC™ processors 7501 และ 7601 ผลลัพธ์ เพิ่มปริมาณงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถยืดระยะเวลาการใช้งานของห้องเซอร์เวอร์ได้นานขึ้น พร้อมทั้งลดค่าใช้จ่ายโดยรวมในการจัดการ ลดความซับซ้อนในการดำเนินงาน พันธมิตรด้านเทคโนโลยีAdvanced HPC, Inc., AMD DownloadTags7001 7002 amd amdathlon amdcdna amd epyc amdepyc amd epyc embedded amd…

กรณีศึกษา University of Notre Dame ศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยของมหาวิทยาลัย

กรณีศึกษา University of Notre Dameวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขั้นสูงของศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยของมหาวิทยาลัย ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตด้วย HPE ProLiant ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังของ AMD EPYC™ processor เกี่ยวกับศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยของมหาวิทยาลัยนอเทรอดาม สนับสนุนให้มีการร่วมมือกันเพื่อการค้นคว้าวิจัยที่นำไปสู่การค้นพบรูปแบบใหม่ ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมวิทยา โดยดำเนินการด้วยการคำนวณทางคอมพิวเตอร์ชั้นสูงอุตสาหกรรมการศึกษาความท้าทายส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างเหนือระดับของกลุ่มคอมพิวเตอร์ (HPC) ทั้งด้านสมรรถภาพ ด้านความจุและประสิทธิภาพ ในสภาพแวดล้อมที่มีข้อมูลหนาแน่นโซลูชั่นAMD EPYC™ processor เและ HPE ProLiant DL385 เจน10 ซึ่งรองรับ HPE Silicon Root of Trustผลลัพธ์ประสบผลสำเร็จได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม ผลงานมีประสิทธิภาพและประหยัดงบประมาณ อีกทั้งยังลดเวลารับส่งข้อมูลทำให้การประมวลผลเร็วยิ่งขึ้นพันธมิตรด้านเทคโนโลยีHewlett Packard Enterprise DownloadTags7001 7002 amd amdathlon amdcdna amd epyc amdepyc amd epyc embedded amd epyc embedded…

กรณีศึกษา The University of Auckland มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์

กรณีศึกษา AUCKLAND Universityยกระดับบริการแบบครบวงจร End to End Service พร้อมลดค่าใช้จ่ายลงได้ถึง 60% ด้วยโซลูชั่น Lenovo ThinkSystem ที่ขับเคลื่อนด้วยโปรเซสเซอร์ AMD EPYC™ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยออกแลนด์เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ เป็นแหล่งการเรียนการสอนและการวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษากว่า 40,000 คน ระะบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเป็นหัวใจสำคัญของการบริการวิชาการและการบริหารจัดการ เพื่อดึงดูดและรักษาจำนวนนักศึกษาและบุคลากรฝีมือดีเอาไว้ มหาวิทยาลัยจึงต้องมีบริการทางไอทีที่รวดเร็ว เชื่อถือได้และสะดวกสบาย ในงบประมาณที่เหมาะสมอุตสาหกรรมการศึกษาความท้าทายมหาวิทยาลัยมองหาแพลตฟอร์ม Hyperconverged ที่ใช้งานได้อย่างราบรื่น มีความอัตโนมัติขั้นสูงเป็นระบบที่รวมการประมวลผล การจัดเก็บข้อมูล การสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูลเข้าไว้ด้วยกันโซลูชั่นเซิร์ฟเวอร์ Lenovo ThinkSystem SR655 ทำงาน ด้วย AMD EPYC™ processorsผลลัพธ์สามารถจัดการด้านการคำนวณ การจัดเก็บข้อมลู และ การสำรองทรัพยากรโดยตรงจาก XClarity สามารถให้ บริการครบวงจรแบบ end-to-end ในระยะเวลา 5 ปีจะ ลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของลงได้ถึง 60% DownloadTags7001 7002 amd amdathlon amdcdna amd…