Notebook และ Desktop สำหรับหน่วยงานราชการ

ค้นพบว่าโปรเซสเซอร์ AMD สามารถทำอะไรให้กับธุรกิจของคุณได้บ้าง?

amd_logo

Notebook และ Desktop สำหรับหน่วยงานราชการ

ค้นพบว่าโปรเซสเซอร์ AMD
สามารถทำอะไรให้กับธุรกิจของคุณได้บ้าง?

amd_logo

เพิ่มความสามารถการทำงาน และความปลอดภัยสูงสุดให้กับหน่วยงานราชการ

ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินการเปลี่ยนแปลงความสามารถด้านไอทีเพิ่มขึ้น ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีต้องจัดการกับความท้าทายในวิธีการทำงานในหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นการทำงานทางไกลที่มีมากขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาด้านประสิทธิภาพ การเชื่อมต่อ และความปลอดภัยสำหรับพนักงานและไอที ซึ่งมักจะเกิดขึ้น เป็นประจำทุกวัน การรักษาข้อมูลให้ปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ รวมถึงการโจมตีทางไซเบอร์ที่เป็นความเสี่ยงต่อ ข้อมูลสำคัญ การเลือกสรรคอมพิวเตอร์สำหรับหน่วยงานราชการจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อวางรากฐาน ที่ถูกต้องให้กับกระบวนการทำงานทั้งในวันนี้และในอนาคต

ผลิตภัณฑ์ที่เราแนะนำ

สำหรับหน่วยงานราชการ (ICT Spec 2566)